Edit

LETOP:

sMomenteel ben ik op vakantie dus reageer ik niet op sommige mails

met vriendelijke groet
Mr. P. Buijs

×

Edit Logo

advocaat  curator  bewindvoerderEdit

Edit

 

Naam: Mr. Peter Buijs

Studie: Nederlands recht aan de Erasmus universiteit Rotterdam (1986)
Advocaat sinds 2 september 1987
Specialisatievereniging: INSOLAD

Post: POSTBUS 171 4380 AD Vlisingen

Email: advocaat@mrpbuijs.nl

Telefoon: 0118 - 41 44 96  
maandag t/m donderdag 9.00 - 12.30 en
13.30 -17.00 uur

Edit

ECHTSCHEIDING,  GEZAG, OMGANG, ALIMENTATIE,
BOEDELVERDELING:

Mr. Buijs verzorgt de gewone procedure voor echtscheiding en alles wat daarmee te maken heeft, zoals het regelen van het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen,(recent ouderschapsplan), de partneralimentatie, de boedelverdeling en de pensioenverevening. Hij kan u ook bijstaan bij voorlopige voorzieningen voorafgaand of tijdens een procedure.
Voor samenwonende partners, die niet gehuwd zijn, kan eveneens het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen (ouderschapsplan) en boedelverdeling worden geregeld.

 

 

 

Edit

 

KvK: 20146484

Btw. nr: NL067332687B01

Vakgebieden: familierecht en insolventierecht (faillissement en WSNP)

Basis uurtarief: € 180,00 (exclusief 21% Btw)  
Particulieren kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie voor rechtsbijstand. 

Secretariaat: Marjolein 
 


Edit

INSOLVENTIERECHT:

(faillissementen, surseance van betaling en WSNP)

Mr. Buijs treedt op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling en wettelijke schuldsaneringen.
Hij is lid van de vereniging insolventie advocaten (INSOLAD). Hij heeft de specialisatie opleiding insolventierecht Insolad van de Grotius academie en de specialisatie opleiding financiële economie voor insolventieadvocaten van de Erasmus universiteit afgerond.

Hij wordt door de rechtbank benoemd tot curator of bewindvoerder.

Als advocaat kan hij u bijstaan in allerlei insolventie procedures ingevolge de faillissementswet. Bijvoorbeeld: hoger beroep tegen een afwijzing WSNP, tegen een uitspraak faillissement etc. Informatie wordt op verzoek telefonisch verstrekt.

Een aanvraag voor het van toepassing verklaren van de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen wordt in de regel verzorgd door de Kredietbank Walcheren (Orionis) (of andere lokale bevoegde instantie). Na de toelating door de Rechtbank wordt een bewindvoerder benoemd. Zie voor regels gedurende de werking van de regeling: Website WSNP

Een faillissement kan door de betrokken natuurlijk persoon, of door het bestuur van een rechtspersoon zelf worden aangevraagd bij de Rechtbank. Meestal zal een faillissement echter worden aangevraagd door een of meer crediteuren. Bij toewijzing van het verzoek benoemt de Rechtbank een curator.

Zie voor publicaties: het insolventieregister op http://insolventies.rechtspraak.nl/

 


Edit

ECHTSCHEIDING, GEZAG, OMGANG, ALIMENTATIE, BOEDELVERDELING:

Mr. Buijs verzorgt de gewone procedure voor echtscheiding en alles wat daarmee te maken heeft, zoals het regelen van het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen,(recent ouderschapsplan), de partneralimentatie, de boedelverdeling en de pensioenverevening. Hij kan u ook bijstaan bij voorlopige voorzieningen voorafgaand of tijdens een procedure. 

SAMENWONENDE PARTNERS, NIET GEHUWD, DIE UIT ELKAAR GAAN:
Voor samenwonende partners, die niet gehuwd zijn, kan eveneens het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen (ouderschapsplan) en boedelverdeling worden geregeld.

Mr. Buijs is jaren lang lid geweest van de Vereniging vFAS (Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en heeft in 1998 de daarvoor benodigde specialisatie opleiding gevolgd.

Informatie wordt u kostenloos telefonisch verstrekt.


Edit

GEFINANCIERDE RECHTSHULP:

Particulieren kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie voor rechtsbijstand.

Aan de Raad voor Rechtsbijstand kan verzocht worden om toevoeging van een advocaat voor een bepaalde procedure.De aanvraag wordt ingediend door de advocaat.

De Raad stelt bij afgifte de eigen bijdrage vast, die de cliënt aan de advocaat verschuldigd is.

De advocaat ontvangt van de Raad voor zijn werkzaamheden een vergoeding. Bij procedures waarvoor griffierecht verschuldigd is, dient de cliënt een deel van dit recht zelf aan de advocaat te betalen.

Mr. Buijs staat cliënten op toevoegingbasis bij.

Voor nadere informatie: Juridisch Loket en Raad voor Rechtsbijstand.


Edit

CONTACT GEGEVENS:

Neem gerust contact met me op.

Email: advocaat@mrpbuijs.nl

Telefoon: 0118 - 41 44 96
 maandag t/m donderdag 9.00-12.30 en          13.30 -17.00 uur

 

Postadres:

Postbus 171, 4380 AD Vlissingen  

Bezoekadres:

Wildbaan 18, 4386 GE Vlissingen  
 

 

Edit
Edit