mr. P. Buijs   
advocaat curator bewindvoerder

ECHTSCHEIDING, GEZAG, OMGANG, ALIMENTATIE, BOEDELVERDELING:

Mr. Buijs verzorgt de gewone procedure voor echtscheiding en alles wat daarmee te maken heeft, zoals het regelen van het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen,(recent ouderschapsplan), de partneralimentatie, de boedelverdeling en de pensioenverevening. Hij kan u ook bijstaan bij voorlopige voorzieningen voorafgaand of tijdens een procedure. 


SAMENWONENDE PARTNERS, NIET GEHUWD, DIE UIT ELKAAR GAAN:

Voor samenwonende partners, die niet gehuwd zijn, kan eveneens het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen (ouderschapsplan) en boedelverdeling worden geregeld.  

Mr. Buijs is jaren lang lid geweest van de Vereniging vFAS (Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en heeft in 1998 de daarvoor benodigde specialisatie opleiding gevolgd.

Informatie wordt u kosteloos telefonisch verstrekt.


E-mailen
Bellen