mr. P. Buijs   
advocaat curator bewindvoerder

GEFINANCIERDE RECHTSHULP: 

Particulieren kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie voor rechtsbijstand.

Aan de Raad voor Rechtsbijstand kan verzocht worden om toevoeging van een advocaat voor een bepaalde procedure. De aanvraag wordt ingediend door de advocaat.

De Raad stelt bij afgifte de eigen bijdrage vast, die de cliënt aan de advocaat verschuldigd is. 

De advocaat ontvangt van de Raad voor zijn werkzaamheden een vergoeding. Bij procedures waarvoor griffierecht verschuldigd is, dient de cliënt een deel van dit recht zelf aan de advocaat te betalen.

 

Mr. Buijs staat cliënten op toevoegingbasis bij. 

Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen. Voor een persoonlijk advies belt u :

0900-8020 (€ 0,25 p/m)          Voor nadere informatie: Juridisch Loket https://www.juridischloket.nl


E-mailen
Bellen