mr. P. Buijs   
advocaat curator bewindvoerder

INSOLVENTIERECHT:

faillissementen, surseance van betaling en WSNP

Mr. Buijs treedt op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling en wettelijke schuldsaneringsregelingen natuurlijke personen.
Hij is lid van de vereniging insolventie advocaten (INSOLAD). Hij heeft de specialisatie opleiding insolventierecht Insolad van de Grotius academie en de specialisatie opleiding financiële economie voor insolventieadvocaten van de Erasmus universiteit afgerond.

mr. Buijs wordt door de rechtbank benoemd tot curator of bewindvoerder.


Als
advocaat kan hij u bijstaan in allerlei insolventie procedures ingevolge de faillissementswet. Bijvoorbeeld: hoger beroep tegen een afwijzing WSNP, tegen een uitspraak faillissement etc. Informatie wordt op verzoek telefonisch verstrekt.

 

Een aanvraag voor het van toepassing verklaren van de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen wordt in de regel verzorgd door de Kredietbank Walcheren (Orionis) (of andere lokale bevoegde instantie). Na de toelating door de Rechtbank wordt een bewindvoerder benoemd. Zie voor regels gedurende de werking van de regeling: Website|: www.bureauwsnp.nl

 

Een faillissement kan door de betrokken natuurlijk persoon, of door het bestuur van een rechtspersoon zelf worden aangevraagd bij de Rechtbank. Meestal zal een faillissement echter worden aangevraagd door een of meer crediteuren. Bij toewijzing van het verzoek benoemt de Rechtbank een curator.

 

Zie voor publicaties: het insolventieregister op http://insolventies.rechtspraak.nl/

E-mailen
Bellen