mr. P. Buijs   
advocaat curator bewindvoerder

REGISTRATIE, GEHEIMHOUDING EN ICT


Privacyverklaring

Welke gegevens worden door ons kantoor vastgelegd;
Als u ons als advocaat inschakelt, leggen wij (privacygevoelige) gegevens van u vast. 

Dit betreft onder meer:     NAW gegevens, inclusief BSN nr.

Alle informatie die van belang is voor de goede behandeling van uw opdracht/zaak. 

Deze informatie verstrekt u aan ons. 

Als advocaat hebben wij (en onze medewerkers) wettelijke geheimhoudingsplicht. Wij verwerken gegevens in het belang van uw zaak.
Communicatie

Wij communiceren via post en/of mailverkeer.
Bewaartermijn

Uw dossier en gegevens worden zeven jaar bewaard in een archief. Daarna worden deze gegevens professioneel vernietigd.
 
Website/nieuwsbrieven

Wij bewaren geen bezoek gegevens van u op de website. Ook werken wij niet met cookies.
Wij sturen u niet ongevraagd een nieuwsbrief, etc. Wij beperken ons tot een zo goed mogelijke uitvoering van uw opdracht.
De opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens en met gegevensuitwisseling per e-mail.
De gegevens zullen slechts worden gebruikt ten behoeve van de werkzaamheden die aan opdracht zijn verbonden
AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

 

E-mailen
Bellen